Centrum Prasowe Wirtualnemedia.pl

Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

2017-11-13

A A A POLEĆ DRUKUJ

IPOPEMA TFI S.A. rusza na globalne rynki z nowym funduszem

IPOPEMA TFI S.A. rusza na globalne rynki w poszukiwaniu szybszego wzrostu i wykorzystania potencjału głównie w obszarze e-commerce, sektora IT, branży farmaceutycznej i biotechnologii. W tym celu uruchamia publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS FIZ.

IPOPEMA TFI S.A. liczy na lepszą perspektywę wzrostu wartości globalnych firm, zmniejszenie lokalnego ryzyka i zainteresowanie inwestorów indywidualnych w ciągu najbliĹźszych miesięcy na poziomie 100 mln zł aktywów. Fundusz będzie inwestował w akcje i obligacje takĹźe na rynku krajowym, w zaleĹźności od perspektyw polskich aktywów i oczekiwanych stóp zwrotu.

Pierwsza emisja certyfikatów inwestycyjnych ruszyła 7 listopada br. Fundusz będzie dostępny dla inwestorów indywidualnych, a minimalna wartość inwestycji to 5 tys. zł. Zapisy na certyfikaty inwestycyjne są przyjmowane za pośrednictwem renomowanych instytucji finansowych:. Domu Maklerskiego Raiffeisen Bank S.A., Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. wraz z Bankiem Handlowym S.A., IPOPEMA Securities S.A. wraz z jej agentem Expander Advisors sp. z o.o. Kolejna subskrypcja będzie miała miejsce w styczniu 2018 r.

IPOPEMA TFI S.A. liczy na duĹźe zainteresowanie inwestorów. Zarządzający funduszem IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS FIZ będą dążyć, aby stopa zwrotu z Funduszu wyniosła 5-10% rocznie, niezaleĹźnie od sytuacji rynkowej.

- Fundusz ma posiadać zasięg globalny i lokować aktywa głównie na rynkach finansowych w Europie Zachodniej i USA. Fundusz moĹźe takĹźe posiadać ekspozycję na rynki emerging markets. Uczestnicy funduszu zyskają ekspozycję na zagraniczne rynki akcji i obligacji, do których dostęp jest utrudniony w przypadku indywidualnych inwestycji –  podkreśla Jarosław Jamka, wiceprezes, dyrektor inwestycyjny IPOPEMA TFI.

Inwestycje na zagranicznych rynkach z doświadczeniem IPOPEMA Globalnych Megatrendów

Zarządzający funduszem IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS będą inwestować w papiery dłuĹźne i akcje zagranicznych spółek. Fundusz ma wykorzystać to, co w IPOPEMA TFI najlepsze – wysokie kompetencje w zarządzaniu strategiami dłuĹźnymi oraz w selekcji akcji zagranicznych. Inny fundusz IPOPEMA Globalnych Megatrendów (subfundusz działający w ramach funduszu IPOPEMA SFIO), który inwestuje głównie za granicą w spółki - beneficjentów globalnych trendów w ciągu ostatnich 12 miesięcy wypracował zysk na poziomie ponad 30%. Do tego zarządzający będą opierać się na analizie sytuacji makroekonomicznej, globalnej płynności, czy teĹź ostatnich trendów zacieśniania polityki monetarnej, w której w ramach zespołu zarządzających specjalizuje się Jarosław Jamka.

Obligacje i akcje w Polsce i za granicą szansą na stabilny wzrost

IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus FIZ to fundusz absolutnej stopy zwrotu.  Fundusz będzie inwestować środki w obligacje i akcje spółek w Polsce i zagranicą. NajwaĹźniejszą pozycją funduszu będą krajowe obligacje skarbowe, zagraniczne obligacje rządowe (np. Węgier, Rumunii, Chorwacji czy Turcji, ale takĹźe obligacje niemieckie i amerykańskie) oraz obligacje korporacyjne renomowanych spółek, będących liderami w swojej branĹźy. W celu uniknięcia ryzyka kursowego ekspozycja walutowa Funduszu będzie z reguły zabezpieczona względem złotówki.

Drugim filarem inwestycji będą akcje spółek z najciekawszych branĹź w Polsce i za granicą. Zespół zarządzający funduszem planuje inwestycje m.in. w sektor e-commerce farmaceutyczny, informatyczny, gier komputerowych czy rodzimych deweloperów.

- UwaĹźamy, Ĺźe perspektywa długoterminowych wzrostów sektorów nowych technologii jest duĹźo bardziej pewna niĹź w tradycyjnych biznesach, a wybrane przez nas sektory mają w długim terminie duĹźy, niewykorzystany potencjał – podkreśla Jarosław Jamka.

Funduszem będzie zarządzać zespół Jarosława Jamki z Łukaszem Jakubowskim, który w IPOPEMA TFI S.A. specjalizuje się w zarządzaniu funduszami akcyjnymi i strategiami absolute return oraz Bogusławem Stefaniakiem, który zarządza funduszami dłuĹźnymi w IPOPEMA TFI, a specjalizuje się w strategiach absolute return. 

IPOPEMA TFI S.A. zarządza juĹź funduszem o bliĹşniaczej strategii co IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus. Jest nim fundusz niepubliczny IPOPEMA Global Profit Absolute Return FIZ, uruchomiony w sierpniu 2016, który od powstania wypracował stopę zwrotu 6,76% (4,64% w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

- Analizując wyniki IPOPEMA Global Profit Absolute Return FIZ inwestorzy mogą ocenić, na jakie stopy zwrotu i poziom wahań mogą liczyć w naszym funduszu publicznym, który nie posiada jeszcze historycznych wyników – mówi Jarosław Jamka.

„Środki, które zbierzemy w listopadowej subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych IPOPEMA Global Profit Absolute Return PLUS zamierzamy ostroĹźnie lokować w szczególności na polskim rynku akcji, uwzględniając poza analizą fundamentalną kaĹźdej spółki, inne czynniki takie jak sentyment inwestorów, historyczne wyceny małych i duĹźych polskich spółek, skalę wahań kursów oraz skalę nabyć i umorzeń w polskich funduszach akcyjnych, która moĹźe mieć relatywnie większe znaczenie w kilku najbliĹźszych miesiącach”.

Tylko na WirtualneMedia.pl

Zaloguj się

Logowanie

Nie masz konta?                Zarejestruj się!

Nie pamiętasz hasła?       Odzyskaj hasło!

Galeria

PR NEWS

Społeczność Serwis społecznościowy branży mediów, reklamy, PR, badań i internetu ZAREJESTRUJ SIĘ