Centrum Prasowe Wirtualnemedia.pl

Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

2021-10-25

A A A POLEĆ DRUKUJ

Lokum Deweloper przydzielił obligacje serii I o łącznej wartości 50 mln zł

Lokum Deweloper, oferujący mieszkania o podwyższonym standardzie we Wrocławiu i w Krakowie, z powodzeniem przeprowadził emisję 3,5-letnich obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Obligacje zostały przydzielone 35 inwestorom (z uwzględnieniem subfunduszy) 15 października br. Celem emisji jest pozyskanie środków na rozbudowę banku ziemi oraz finansowanie prowadzonych i planowanych projektów deweloperskich.

Emisja obligacji serii I Lokum Deweloper odbyła się zgodnie z przyjętym przez Zarząd na początku września br. programem emisji obligacji – do 100 mln zł. Emitent przydzielił 50 000 sztuk obligacji serii I o wartości nominalnej 1000 zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Dzień emisji 3,5-letnich obligacji to 19 października 2021 r., a termin wykupu to 19 kwietnia 2025 r. Są one oprocentowane zmiennie, wg stawki referencyjnej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4,20% w skali roku. Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone. Organizatorem emisji i Oferującym był Dom Maklerski Navigator. Obligacje serii I zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

– Udana emisja dziewiątej serii obligacji to nasz sukces i szansa na dalszy rozwój. Zaufanie, którym kolejny już raz zostaliśmy obdarzeni, potwierdza postrzeganie Grupy Lokum Deweloper wśród inwestorów jako stabilnej i posiadającej duży potencjał. Pozyskane środki zamierzamy przeznaczyć na zakup gruntów we Wrocławiu i w Krakowie, na których będziemy realizować nasze nowe projekty. Ponadto część funduszy z emisji obligacji serii I będzie stanowiła wkład w planowane inwestycje. Jest to kolejny krok w naszych długofalowych planach, stanowiący zabezpieczenie realizacji przedsięwzięć deweloperskich w przyszłości – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

- Duże zainteresowanie obligacjami serii I Lokum Deweloper ponownie pozwoliło nam przeprowadzić emisję z powodzeniem. Przez inwestorów docenione zostały dobre wyniki finansowe Grupy na koniec I półrocza 2021 r., ale także transparentność, obiecujący bank ziemi i przyjęte kierunki rozwoju. Lokum Deweloper cieszy się dobrymi relacjami z podmiotami finansowymi, dzięki czemu złożona oferta spotkała się z ich pozytywną reakcją – dodaje Mateusz Mucha, Dyrektor w Departamencie emisji obligacji Domu Maklerskiego Navigator.

Obecnie na rynku giełdowym w obrocie są cztery serie obligacji Grupy Lokum Deweloper. Wyemitowana właśnie seria I, obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej 100 mln i terminie wykupu we wrześniu 2024 r., obligacje serii G o łącznej wartości 35 mln zł i terminie zapadalności w październiku 2023 r. oraz obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł i terminie wykupu w czerwcu 2023 r.

Grupa Lokum Deweloper na koniec III kwartału br. miała w realizacji 1341 lokali w inwestycjach wrocławskich i krakowskich, a oferta Grupy obejmowała 627 lokali. W przygotowaniu do uruchomienia sprzedaży są kolejne projekty, które oczekują na uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych.

Grupa prowadzi także intensywne poszukiwania nowych gruntów, które umożliwiałyby realizację osiedli o charakterze podobnym do inwestycji prowadzonych dotychczas.

Więcej o Lokum Deweloper

Lokum Deweloper S.A. prowadzi działalność w sektorze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Grupa koncentruje swoją działalność na rynku wrocławskim i krakowskim.

Tylko na WirtualneMedia.pl

Zaloguj się

Logowanie

Nie masz konta?                Zarejestruj się!

Nie pamiętasz hasła?       Odzyskaj hasło!

Galeria

PR NEWS

Społeczność Serwis społecznościowy branży mediów, reklamy, PR, badań i internetu ZAREJESTRUJ SIĘ