Centrum Prasowe Wirtualnemedia.pl

Tekst, który zaraz przeczytasz jest informacją prasową.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za jego treść.

2022-07-28

A A A POLEĆ DRUKUJ

Sukcesy Whirlpool Corporation pomimo licznych wyzwań

 

     Ujemna marża GAAP (7,3%) i strata na akcję rozwodnioną w wysokości 6,62 USD, na którą wpłynęły jednorazowe opłaty w wysokości 747 mln USD, w dużej mierze spowodowane spadkiem sprzedaży w Rosji i utratą wartości aktywów w regionie EMEA.

     Realizacja marży EBIT(2) w ujęciu bieżącym (bez uwzględnienia GAAP) w wysokości 9,0% oraz zysku na akcję rozwodnioną(1) (bez uwzględnienia GAAP) w wysokości 5,97 USD pomimo podwyższonej inflacji kosztów i spowolnienia popytu.

     Region Ameryki Północnej osiągnął dobre wyniki z marżą EBIT(3) na poziomie 14,1% dzięki wcześniejszym podwyżkom w oparciu o rosnące koszty, które zostały zbilansowane niższymi wolumenami i podwyższoną inflacją po stronie kosztowej.

     Wypłata ok. 400 mln USD w postaci odkupów i dywidend w drugim kwartale – kolejny krok na drodze do realizacji zobowiązania wypłat dla akcjonariuszy (łącznie ponad 1,5 mld USD w ciągu roku).

     Postępy w przeglądzie strategicznym EMEA i globalnej transformacji portfolio dzięki umowie o zbyciu działalności Whirlpool w Rosji.

     Zrewidowana prognoza na cały rok 2022 do 9,50-11,50 USD zysku na akcję rozwodnioną w ujęciu GAAP i 22,00-24,00 USD w ujęciu bieżącym(2); środki pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 1,85 mld USD; wolne przepływy pieniężne(4) w wysokości 1,25 mld USD.

Warszawa, 26 lipca 2022 r. – Whirlpool Corporation (NYSE: WHR), wiodąca firma globalna zajmująca się produkcją i sprzedażą sprzętu AGD, podaje dziś do wiadomości publicznej swoje wyniki finansowe za II kwartał 2022 roku.

Nasze marże EBIT sięgają 9% w ujęciu globalnym(2) i 14% w Ameryce Północnej. To kolejny dowód na to, że nasz model biznesowy jest bardziej rentowny i elastyczny – podkreślił Marc Bitzer, Prezes i Dyrektor Generalny Whirlpool Corporation. – Co więcej, długoterminowe podstawy popytu pozostają stabilne, a my kontynuujemy transformację naszego portfolio, aby pozycjonować całą organizację w celu zwiększenia naszej wartości w perspektywie długofalowej.

GŁÓWNE DANE

Wyniki za II kw.

2022

2021

Zmiana

Sprzedaż netto (mln USD)

5 097

5 324

(227)

(4,3%)

Sprzedaż netto bez uwzględnienia kursu wymiany walut (mln USD)

5 203

5 324

(121)

(2,3%)

Zysk netto GAAP dostępny dla Whirlpool (mln USD)

(371)

581

(952)

-

Bieżący EBIT(2) (mln USD)

461

607

(146)

(24,1%)

Zysk/strata GAAP na akcję rozwodnioną (USD)

(6,62)

9,15

(15,77)

-

Bieżący zysk na jedną akcję rozwodnioną(1) (USD)

5,97

6,64

(0,67)

(10,1%)

 

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

Wolne przepływy pieniężne od początku roku

2022

2021

Zmiana

Środki pieniężne wygenerowane przez (bądź wykorzystane do) prowadzenia działalności operacyjnej (mln USD)

(180)

646

(826)

Wolne przepływy pieniężne(4) (mln USD)

(397)

462

(859)

 

NAJWAŻNIEJSZE DANE ZA KWARTAŁ

     Spadek sprzedaży netto o 4,3% (lub bez uwzględnienia kursów wymiany walut: o 2,3%) pod wpływem zakłóceń w łańcuchu dostaw i spowolnienia popytu – częściowo zniwelowany korzystnym miksem marketingowym (produkt i cena).

     Działania skierowane na rynek przyniosły 675 punktów bazowych z perspektywy miksu: uprzednio ogłoszone działania cenowe w oparciu o koszty w pełni wdrożono na całym świecie.

W II kwartale dokonaliśmy wypłat około 400 milionów dolarów naszym udziałowcom, zarazem kontynuując finansowanie innowacji – zaakcentował Jim Peters, Dyrektor Finansowy Whirlpool Corporation. – Nasz silny bilans dobrze pozycjonuje nas do inwestowania w wysokomarżowe i szybko rozwijające się obszary biznesowe. Zmierzamy do realizacji naszego zobowiązania na rok 2022 –  wypłat 1,5 mld dolarów na rzecz akcjonariuszy.

DANE DOT. REGIONU EMEA - EUROPY, BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI

Europa, Bliski Wschód i Afryka

II kw.
2022

II kw.
2021

Zmiana

Zmiana bez uwzględnienia wpływu kursu walut

Sprzedaż netto (mln USD)

1 008

1 250

(19,4%)

(10,3%)

EBIT(3) (mln USD)

2

31

(93,5%)

-

     Negatywny wpływ na popyt wynika z trwającej wojny w Ukrainie; spadek przychodów bez uwzględnienia wpływu kursu walut sięga 10,3%.

     Na marżę EBIT(3) w wysokości 0,2% (w porównaniu do 2,5% w analogicznym okresie roku poprzedniego) wpłynęły niższe wolumeny i inflacja po stronie kosztów, częściowo skompensowanych przez działania cenowe w oparciu o koszty.

W drugim kwartale nasza działalność w regionie EMEA osiągnęła dobre wyniki, w tym 270 punktów bazowych przy marży EBIT – pomimo inflacji kosztów, ciągłych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw oraz wpływu wojny w Ukrainie. Jestem dumny z nieustającego zaangażowania i poświęcenia naszych Pracowników w regionie, którzy w tych trudnych czasach nadal koncentrują się na dostarczaniu usług naszym klientom – podkreślił Gilles Morel, Prezes Whirlpool EMEA i Wiceprezes Wykonawczy Whirlpool Corporation. – Patrzymy w przyszłość i nadal realizujemy naszą strategię, zachowując przy tym organizacyjną elastyczność, i dostosowując się do zmieniającego się otoczenia.

PERSPEKTYWY NA CAŁY ROK 2022

     Prognozowana wysokość przychodów: ok. 20,7 mld USD (spadek o ok. 6%).

     Obniżenie zysku na akcję rozwodnioną z 24,00-26,00 USD do 9,50-11,50 USD
w ujęciu GAAP; z 22,00-24,00 USD w ujęciu bieżącym(2)).

     Zmniejszenie ilości środków pieniężnych z działalności operacyjnej z 1,95 mld USD do 1,85 mld USD; wolne przepływy pieniężne(4) na poziomie 1,25 mld USD pozostaną na tym samym pułapie.

     Stopa podatkowa obliczona zgodnie z GAAP na poziomie 24 do 26% w porównaniu z 34 do 36%, a skorygowana stopa podatkowa (bez uwzględniania GAAP) pozostaje bez zmian na poziomie 21 do 23%.

Słowa kluczowe:Whirlpool

Tylko na WirtualneMedia.pl

Zaloguj się

Logowanie

Nie masz konta?                Zarejestruj się!

Nie pamiętasz hasła?       Odzyskaj hasło!

Galeria

PR NEWS

Społeczność Serwis społecznościowy branży mediów, reklamy, PR, badań i internetu ZAREJESTRUJ SIĘ