itelligence publikuje wyniki finansowe grupy za pierwsze trzy kwartały 2015 roku

Spółka itelligence AG utrzymała w trzecim kwartale 2015 roku bardzo dobre wyniki osiągane w bieżącym roku, o czym świadczą znaczące wzrosty w zakresie przychodów i dochodów.