Nowa Platforma Odbudowy i Rozwoju

 

Pracodawcy RP powołali nową Platformę Odbudowy i Rozwoju, która ma pomóc w zaplanowaniu i skoordynowaniu pomocy humanitarnej oraz procesu odbudowy Ukrainy. Szefem nowopowstałej platformy został Igor Kaleński, prezes grupy BBDO w Polsce.

Platforma Odbudowy i Rozwoju (Anti-crisis Business Committee for Reconstruction and Development) – to nowa platforma branżowa powołana Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Główny cel powstania tej Platformy to zaplanowanie i skoordynowanie pomocy humanitarnej oraz procesu odbudowy Ukrainy. Niezwykle istotne jest też stworzenie systemowych rozwiązań, które pozwolą na skuteczną współpracę pomiędzy UNHCR, zagranicznymi agendami rządowymi, międzynarodowymi organizacjami NGO oraz sektorem prywatnym w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

-Tworząc Platformę Odbudowy i Rozwoju Pracodawcy RP chcą między innymi uświadomić międzynarodowym organizacjom i rządom jak ważna jest i będzie rola sektora prywatnego w Polsce w organizowaniu pomocy humanitarnej dla Ukrainy – mówi Igor Kaleński Przewodniczącym Platformy Odbudowy i Rozwoju.

Igor Kaleński jest prezesem grupy BBDO w Polsce oraz Global E-commerce Lead w Molecular BBDO. Pełni funkcję vice prezesa IAA oraz koordynatora działań pomocowych. Jest członkiem Rady Biznesu UW oraz Rady Fundacji Res Publika, arbitrem Komisji Etyki Reklamy, ekspertem THINKTANK. Jest również współzałożycielem i koordynatorem Społecznego Zespołu Antykryzysowego (SZA) - inicjatywy przedsiębiorców prywatnych działających pro bono, zorientowanych na aktywne wsparcie kryzysu uchodźców w Polsce. Ukończył studia na Wydziale Finansów i Bankowości SGH. Jest absolwentem studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii UW i stypendystą studiów doktoranckich na University of Rochester New York.

- Polski biznes ma ambicje uczestniczyć w procesie odbudowy, a właściwie budowy Ukrainy na nowo – jako nowoczesnego kraju, który – pomimo tragedii, która go dotknęła – będzie miał możliwość przeskoczenia etapu rozwojowego i przyspieszenia modernizacji. Chcemy, aby Polska była hubem rozwojowym dla Ukrainy. Nie chodzi jedynie o odbudowę dróg czy zniszczonych mostów. Chcemy też pomóc w odbudowie pozamaterialnej – pomóc ukraińskim elitom w transformacji i drodze do UE. Działania te, podobnie jak obecnie prowadzona akcja pomocowa, wymagają koordynacji. Nie tylko ze strony rządowej, ale potrzebna jest także koordynacja ze strony przedsiębiorców, dlatego postanowiliśmy stworzyć specjalnie do tego dedykowaną platformę – dodał Rafał Baniak, prezes zarządu Pracodawców RP.