Nowy prezes Triggo S.A.

Wojciech Apel, przedsiębiorca od 30 lat związany z branżą telekomunikacyjną przejmuje stery Triggo S.A. Dotychczas pełnił on funkcję członka rady nadzorczej spółki. Na stanowisku prezesa zarządu zastąpił wynalazcę pojazdu Rafała Budweila.

– Serdecznie dziękuję Rafałowi Budweilowi za niezwykle istotny wkład w stworzenie koncepcji pojazdu Triggo oraz wysiłek włożony w tworzenie i rozwój spółki – mówi Wojciech Apel. Jak dodaje, zmiany w kierownictwie mają na celu podsumowanie dotychczasowych działań oraz zaplanowanie nowego etapu rozwoju.

Twórca innowacyjnego mikropojazdu elektrycznego pozostanie głównym konstruktorem w spółce i będzie kontynuował prace nad dalszym doskonaleniem swojego wynalazku, skupiając się przede wszystkim na działalności badawczej i rozwojowej. Ponadto Rafał Budweil swoje działania skoncentruje na umiędzynarodowieniu projektu i aktywności spółki, występując jako założyciel oraz jej kluczowy pracownik.

Zmiany w Triggo S.A. dotyczą także pozostałych członków zarządu oraz rady nadzorczej. Ze stanowisk w zarządzie zrezygnowali Adam Piekarski i Jacek Konior. Natomiast nowym członkiem rady nadzorczej został Zbigniew Szkaradnik, doktor nauk technicznych, wiele lat zawodowo związany z branżami automatyki przemysłowej oraz telekomunikacyjną.

Spółka poinformowała niedawno, że 29 czerwca odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego zostaną omówione dotychczasowe działania organów spółki oraz plany dotyczące jej rozwoju.