Thermaflex Izolacji wybrał GutPR

W ostatnim czasie nawiązana została współpraca pomiędzy spółką Thermaflex Izolacji, będącą częścią międzynarodowego holdingu z siedzibą w Holandii, a liderem w kategorii PR dla budownictwa – agencją GutPR.

W ramach podpisanej umowy agencja GutPR przeprowadzi dla spółki Thermaflex Izolacji działania z zakresu PR produktowego i korporacyjnego oraz dostarczy monitoring mediów. Komunikacja prowadzona będzie w głównej mierze w odniesieniu do działalności z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu Thermaflex Izolacji, a także nowoczesnych rozwiązań firmy, wspierających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Kontrakt podpisany został na czas określony. Za jej realizację po stronie GutPR odpowiedzialny jest zespół kierowany przez Hannę Gehrke-Gut, po stronie Thermaflex Izolacji prace koordynuje Dyrektor Maciej Sokolik. Firma w ostatnim czasie nie korzystała z usług agencji PR.