SzukajSzukaj
dołącz do nas Facebook Google Linkedin Twitter

Projekt ustawy wdrażającej Rozporządzenie ws. jednolitego rynku usług cyfrowych przesłany do konsultacji

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało i skierowało do konsultacji projekt zmiany ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wdrażający Rozporządzenie PE i Rady ws. jednolitego rynku usług cyfrowych.

fot. Shutterstock.com fot. Shutterstock.com

Rozporządzenie 2022/2065 działa wprost i nie wymaga wprowadzania do krajowych porządków prawnych, projekt wprowadza te zmiany, które są konieczne dla skutecznego działania Rozporządzenia - napisano w uzasadnieniu do projektu. W Rozporządzeniu do uregulowania na poziomie krajowym przekazano wyznaczenie organu pełniącego rolę koordynatora ds. usług cyfrowych, tj. regulatora odpowiadającego za przestrzeganie przepisów oraz nadanie mu odpowiednich uprawnień.

Zgodnie z OSR i uzasadnieniem, projektowana nowelizacja przewiduje m.in. wskazanie Prezesa UKE jako właściwego organu sprawującego nadzór nad stosowaniem przepisów rozporządzenia oraz powierzenie mu roli koordynatora ds. usług cyfrowych w rozumieniu rozporządzenia 2022/2065. Kompetencje Prezesa UKE mają zostać rozszerzone o obowiązki organu nadzorczego oraz koordynatora ds. usług cyfrowych wskazane w rozporządzeniu, m.in. konieczność przeprowadzania kontroli nad podmiotami zobowiązanymi do przestrzegania przepisów rozporządzenia, nakładanie administracyjnych kar pieniężnych, współpraca z koordynatorami innych państw członkowskich oraz z Radą Usług Cyfrowych i Komisją Europejską.

Nowelizacja reguluje też przewidziane rozporządzeniem zasady i tryb: certyfikacji organów pozasądowego rozstrzygania sporów, przyznawania statusu zaufanego podmiotu sygnalizującego, przyznawania statusu zweryfikowanego badacza, prowadzenia postępowania kontrolnego związanego z przestrzeganiem przepisów rozporządzenia 2022/2065 przez podmioty do tego zobowiązane, kwestii dotyczących administracyjnych kar pieniężnych możliwych do nałożenia przez właściwe organy w związku ze stwierdzeniem nieprzestrzegania przepisów rozporządzenia.

Rozporządzenie przewiduje minimalne elementy, jakie powinny zawierać nakazy podjęcia działań przeciwko nielegalnym treściom oraz nakazy udzielenia informacji. W projektowanej ustawie wprowadzono odwołanie do przepisów rozporządzenia 2022/2065, które wprost wskazują, jakie elementy powinien zawierać taki nakaz. Określono przy tym, dla należytej transparentności i przejrzystości działań podejmowanych w celu wykonania nakazów, iż organ wydający nakaz zobowiązany jest go przekazać do koordynatora do spraw usług cyfrowych wraz z informacjami o podjętych działaniach przekazanymi od dostawcy.

Prezes UKE ma certyfikować przewidziane w rozporządzeniu pozasądowe sposoby rozstrzyganie sporów oraz przyznawać status zaufanego podmiotu sygnalizującego - przewiduje projekt. Podobnie w projekcie ustawy uregulowano przyznawanie statusu zweryfikowanego badacza przez Prezesa UKE.

W rozporządzeniu 2022/2065 przewidziano, że bez uszczerbku dla ustanowionych tym rozporządzeniu przepisów dotyczących wyłączenia z odpowiedzialności w odniesieniu do informacji przekazywanych lub przechowywanych na żądanie odbiorcy usługi, dostawca usług pośrednich powinien ponosić odpowiedzialność za szkody poniesione przez odbiorców usługi spowodowane naruszeniem obowiązków określonych w niniejszym rozporządzeniu przez tego dostawcę. Takie odszkodowanie powinno być zgodne z przepisami i procedurami określonymi w obowiązującym prawie krajowym i powinno pozostawać bez uszczerbku dla innych możliwości odwołania się dostępnych na mocy przepisów o ochronie konsumentów.

W projekcie ustawy zawarto regulacje dotyczące odpowiedzialności cywilnej i postępowania przed sądami, w przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu naruszenia przepisów rozporządzenia 2022/2065 oraz przepisy dotyczące prowadzenia kontroli w celu weryfikacji przestrzegania przepisów rozporządzenia. W projekcie przewidziano nakładanie kar pieniężnych za naruszenia obowiązków ustanowionych w rozporządzeniu. 

Dołącz do dyskusji: Projekt ustawy wdrażającej Rozporządzenie ws. jednolitego rynku usług cyfrowych przesłany do konsultacji

0 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiek z postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl