SzukajSzukaj
dołącz do nasFacebookGoogleLinkedinTwitter

Zawieszone prace nad wyodrębnieniem „Gazety Wyborczej” do osobnej spółki. Będą podwyżki pensji

Agora zawiesiła decyzje dotyczące wydzielenia „Gazety Wyborczej” do odrębnej spółki oraz jej konsolidacji z Gazeta.pl. Będzie je analizować przy okazji prac nad strategią na lata 2023-2027. Jednocześnie spółka zapowiada najwyższe od kilku lat wzrosty wynagrodzeń i nie wyklucza podwyżek cen spowodowanych rosnącymi kosztami papieru.

Warszawska siedziba Agory, fot. materiały PRArticle

Agora pracuje obecnie nad strategią na lata 2023-2027. - Rozpoczęliśmy prace nad strategią, chcemy je zakończyć w tym roku. Myślę, że przed końcem roku na pewno jej nie ogłosimy - mówił w piątek prezes Bartosz Hojka. Nie sprecyzował, czym nowa strategia będzie różnić się od tej na lata 2018-2022. - Trudno na tym etapie odpowiedzieć, dopiero rozpoczynamy prace. Jesteśmy dziś, wychodząc z pandemii dopiero, w zupełnie innej rzeczywistości niż w 2019 roku, więc pewnie te różnice będą spore - dodał.

W połowie 2018 roku grupa Agora ogłosiła strategię do 2022 roku. Planowała, że w 2022 roku firma zanotuje ok. 1,6 mld zł wpływów i ok. 200 mln zł zysku EBITDA. W rzeczywistości w ub.r. grupa odnotowała 965,9 mln zł przychodu i 124,4 mln zł zysku EBITDA.

Na jakim etapie są prace nad wydzieleniem „Gazety Wyborczej” do odrębnej spółki oraz konsolidację „Wyborczej” z portalem Gazeta.pl? - W tej chwili nie toczą się prace ani nad wydzieleniem „Gazety Wyborczej”, ani nad integracją „Gazety Wyborczej” z Gazeta.pl - odpowiedział Hojka. - Obydwie koncepcje będą analizowane jeszcze raz z uwzględnieniem wniosków z przeglądu strategicznego w ramach naszych prac nad strategią, które chcielibyśmy zakończyć do końca 2022 roku - dodał.

Podwyżki pensji i cen papieru

Podczas wynikowej konferencji padło również pytanie o planowane na kwiecień i maj podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Agory. - W planie budżetowym na 2022 rok przewidujemy najwyższy od co najmniej pięciu lat wzrost wynagrodzeń w całej grupie - mówiła członkini zarządu Agnieszka Siuzdak-Zyga. - Jest to oczywiście podyktowane realiami rynkowymi, chęcią przyciągnięcia nowych talentów i utrzymania tych, które już mamy w organizacji. Podwyżki zaplanowane są w poszczególnych obszarach, w tym również od kwietnia i maja. O tym, do kogo są skierowane i w jakiej kwocie, decydują szefowie poszczególnych obszarów - zaznaczyła.

W piątek pytaliśmy również o ewentualny wpływ podwyżek papieru na cenę tytułów prasowych i książek Agory. Od stycznia część wydań „Wyborczej” zdrożała z tego powodu o złotówkę.

- Podwyżki cen papieru są horrendalne, w ogóle dostępność papieru jest bardzo ograniczona na rynku. Nie chcę się odnosić do planów spółki związanych z kształtowaniem cenników w przyszłości, ale doświadczenie obserwacji rynku w takich sytuacjach pokazuje, że z reguły istotny wzrost kosztów materiałów ostatecznie przekłada się na wzrost kosztów produktów i usług – mówił Hojka.

Przychody ze sprzedaży „Gazety Wyborczej” zwiększyły się w ub.r. o 1,7 proc. do 100,5 mln zł. Wzrost nastąpił mimo spadku średniego rozpowszechniania płatnego razem dziennika w tradycyjnej formie (w większości papierowej) - w czwartym kwartale ub.r. zmalało ono o 13,24 proc. do 56 975 egz. (według danych PBC).

Z drugiej strony na konie ub.r. z subskrypcji cyfrowej „Gazety Wyborczej”  korzystało już 286 tys. użytkowników, wobec 262,2 tys. na koniec września ub.r. Subskrybenci najczęściej wybierali pakiet Premium (najdroższy jest pakiet Klubowy, a najtańszy Podstawowy). Ofertę z trzema pakietami wprowadzono w styczniu ub.r.

Agora z 24 mln zł kwartalnego zysku netto, wpływy wzrosły o 57 proc.

W czwartym kwartale ub.r. grupa Agora przy wzroście przychodów o 56,7 proc. do 351,7 mln zł osiągnęła 24,2 mln zł zysku netto, to jej pierwszy kwartalny zysk netto od dwóch lat. Całoroczna strata netto holdingu zmalała ze 130,2 do 46,6 mln zł.

Do wzrostu przychodów grupy Agora najmocniej przyczyniły się kina Helios, które od listopada 2020 do maja ub.r. musiały być zamknięte z powodu epidemii, natomiast potem już działały, z zachowaniem obostrzeń covidowych.

9 razy więcej z biletów i przekąsek w kinach Helios

W czwartym kwartale ub.r. wpływy z biletów kinowych poszły w górę rok do roku z 6,7 do 63,9 mln zł, a ze sprzedaży przekąsek i napojów - z 3,3 do 31,2 mln zł.

Z kolei przychody ze sprzedaży reklam (w kinach, prasie, radiu, internecie i na outdoorze) zwiększyły się o 15,6 proc. do 174,9 mln zł, a ze sprzedaży wydawnictw (głównie „Gazety Wyborczej” - o 9,1 proc. do 39,5 mln zł.

Wpływy sprzedażowe określone jako pozostałe poszły w górę o 38,9 proc. do 27,5 mln zł. W sprawozdaniu Agory wyliczono, że to m.in. przychody z voucherów do kin Helios i opłat za transakcje zakupu biletów przez internet, zmiany stawek rozliczeń barterowych z klubami fitness (gdzie są ekrany MoveTv) i sprzedaży powierzchni na nowo wybudowanych wiatach przystankowych, działalności poligraficznegj oraz subskrypcji cyfrowych Premium TOK FM.

- Wraz ze znoszeniem restrykcji związanych z pandemią znacząco rosły nasze przychody z największych źródeł wpływów - z działalności kinowej sieci Helios i reklamy zewnętrznej, czyli spółki AMS. Oba te biznesy umacniają swoją pozycję rynkową i choć pandemia była dla nich czasem ciężkiej próby, to szybko zaczęły odrabiać straty - podkreślił prezes Agory Bartosz Hojka w liście do akcjonariuszy.

Całoroczne przychody grupy Agora zwiększyły się o 15,5 proc. do 965,9 mln zł. Ponad połowa do wpływy z reklam, które wzrosły o 12,6 proc. do 509,4 mln zł.

Sprzedaż biletów do kin Helios poszła w górę o 49,9 proc. do 126,8 mln zł, ze sprzedaży barowej w kinach - o 67,7 proc. do 62,4 mln zł, a ze sprzedaży gastronomicznej (w ramach sieci Pasibus) - o 48,7 proc. do 28,7 mln zł.

Zmalały jedynie wpływy z działalności filmowej (z 34,1 do 12,7 mln zł), ponieważ spółka zależna Agory w 2020 roku dystrybuowała filmy, które osiągnęły wyższą widownię (m.in. „Jak zostałem gangsterem” i „365 dni”, wyświetlane jeszcze przed wybuchem epidemii).

- Wymierne efekty przynosi też obrany przez nas przed laty kurs na cyfryzację - już połowa naszych przychodów reklamowych pochodzi z usług cyfrowych, a w przypadku wpływów ze sprzedaży treści w cyfrze udział ten sięga powyżej jednej trzeciej. To dowodzi, że potrafimy nie tylko elastycznie dopasować się do warunków rynkowych, ale też korzystać z trendów i podążać za nimi - skomentował Bartosz Hojka.

Koszty z niższym wzrostem, pierwszy zysk w czasie epidemii

Wydatki operacyjne Agory zwiększyły się dużo słabiej od przychodów. W czwartym kwartale wzrosły o 26,6 proc. do 327,7 mln zł. Dwie największe kategorie to usług obce (w górę o 44,3 proc. do 133 mln zł) oraz wynagrodzenia i świadczenia pracownicze (wzrost o 32,7 proc. do 91,4 mln zł).

Całorocznie koszty operacyjne zwiększyły się o 6,3 proc. do 1,01 mld zł. Wydatki na odpisy aktualizacyjne zmalały z 38 do 4,9 mln zł.

Firmie w ub.r. sprzyjały też zmiany kursów walut - wynik w tym obszarze całorocznie wzrósł z 37,3 mln zł straty do 2,2 mln zł zysku.

Rentowność grupy Agora mocno się zwiększyła, w czwartym kwartale osiągając dodatnie wartości: wynik operacyjny poszedł w górę z 34,5 mln zł straty do 24 mln zł zysku, a wynik netto - z 33 mln zł straty do 24,2 mln zł zysku.

To pierwszy kwartalny zysk netto firmy od czwartego kwartału 2019 roku. Z kolei zysk EBITDA w zeszłym kwartale zwiększył się z 15,8 do 68 mln zł, a marża EBITDA - z 7 do 19,3 proc.

W całym ub.r. zysk EBITDA wzrósł z 89,2 do 124,4 mln zł, a marża EBITDA - z 10,7 do 12,9 proc. Strata operacyjna zmalała ze 111,7 do 41,9 mln zł, a strata netto - ze 130,2 mln zł do 46,6 mln zł. Całorocznie firma zysk netto osiągnęła poprzednio w 2019 roku - 6,01 mln zł.

Zarząd i rada nadzorcza chcą, żeby Agora nie wypłacała dywidendy

W czwartek wieczorem Agora poinformowała, że jej zarząd złożył walnemu zgromadzeniu rekomendację, pozytywnie ocenioną przez radę nadzorczą, żeby firma za ub.r. nie wypłacała dywidendy.

W komunikacie uzasadniono, że rekomendacja, niezgodna z polityką dywidendową firmy, „jest wynikiem dwóch lat zmagań Spółki ze skutkami pandemii COVID-19, które uniemożliwiły realizację strategii Grupy Agora, zmusiły Spółkę do istotnych oszczędności oraz zaniechania inwestycji rozwojowych”.

- Negatywne skutki pandemii wywołane z restrykcjami i ograniczeniami w działalności wielu przedsiębiorstw miały również istotny wpływ na obecną kondycję polskiej gospodarki. Dodatkowym czynnikiem niepewności co do sytuacji ekonomicznej kraju jest trudny do oszacowania wpływ na polską gospodarkę agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Może to istotnie wpłynąć na tempo wzrostu polskiej gospodarki - wyliczono.

Zdaniem zarządu w takiej sytuacji należy zatrzymać środki gotówkowe w Agorze. Ponadto zarząd „po dwóch latach ograniczania inwestycji tylko do tych koniecznych planuje przeznaczyć wolne środki na realizację projektów wzrostowych i utrzymaniowych w obecnych biznesach Grupy Agora”.

Ostateczną decyzję ws. dywidendy podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy. Największym jest Agora Holding, która ma akcje stanowiące 11,6 proc. kapitału i 35,36 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Inni znaczący inwestorzy to OFE PZU Złota Jesień (ma akcje dające 12,76 proc. głosów na walnym zgromadzeniu), MDIF Media Holdings (8,4 proc.) i OFE Nationale-Nederlanden (6,47 proc.).

Ostatni raz jak dotąd Agora wypłaciła dywidendę w połowie 2019 roku - przekazała inwestorom 23,29 mln zł (po 50 groszy na akcję). W 2018 roku też przekazała akcjonariuszom 23,29 mln zł (w całości z kapitału zapasowego), a w 2016 roku - 35,75 mln zł (z czego 22,03 mln zł z kapitału zapasowego).

Wojciech Bartkowiak ma wejść do zarządu Agory

Walne zgromadzenie Agory zatwierdzające poprzedni rok finansowy zwołano na 21 kwietnia. Akcjonariusze będą też głosować w sprawie powołania do zarządu firmy Wojciecha Bartkowiaka, zaproponowanego w grudniu ub.r. przez Agorę Holding, oraz zatwierdzenia powołania do zarządu w połowie ub.r., poprzez kooptację, Agnieszki Siuzdak-Zygi.

Obecnie zarząd Agory tworzą: Bartosz Hojka (prezes), Anna Kryńska-Godlewska, Tomasz Jagiełło, Agnieszka Siuzdak-Zyga i Tomasz Grabowski.

Dołącz do dyskusji: Zawieszone prace nad wyodrębnieniem „Gazety Wyborczej” do osobnej spółki. Będą podwyżki pensji

 komentarze
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wirtualnemedia.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Jeżeli którykolwiekz postów na forum łamie dobre obyczaje, zawiadom nas o tym redakcja@wirtualnemedia.pl