WirtualneMedia.pl

Portal o mediach, reklamie, internecie, PR
Nr 1 w PolsceSłownik pojęć

Media/reklama/PR
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Technologie
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Dodaj własne Terminy na literę K z kategorii Media/reklama/PR

Kaczka dziennikarska
termin określający nieprawdziwą, zmyśloną informację celowo rozpowszechnioną przez dziennikarzy, najczęściej w celu zaciekawienia czy zaszokowania odbiorcy i podniesienia w ten (...)
kafeteria odpowiedzi
zestaw możliwych odpowiedzi przewidzianych przez autora pytania zamkniętego np. w kwestionariuszu ankiety. (studio Mak)
Kalandrowanie
proces mający na celu nadanie wstędze papieru lub arkuszowi tektury większej gładkości, zwartości i połysku oraz wyrównanie grubości wstęgi lub (...)
Kampania reklamowa
formy i środki oddziaływania na nabywców rożnych rodzajów reklamy, w wielu miejscach ich rozpowszechniania, za pomocą zespołu wzajemnie powiązanych środków (...)
Kampania społeczna
to reklama mająca na celu wywołanie zmian społecznie pożądanych. W języku angielskim reklama społeczna określana jest jako social ad oraz (...)
kampania zintegrowana
kampania promocyjna posługująca się wieloma narzędziami i kanałami komunikacji: systemami mobilnymi, projektami internetowymi, materiałami drukowanymi itp. (studio Mak)
Kanał dystrybucji
sposób połączeń i kolejność, w jakiej występują instytucje pośredniczące, przez które przepływa jeden lub więcej strumieni dóbr lub usług
Kanał komunikacyjny
droga, jaką wybieramy do komunikowania się z otoczeniem (media, sponsoring, event)
kapować
(niem. kapieren 'rozumieć') 1. pojmować coś, rozumieć. 2. donosić na kogoś. (studio Mak)
Karencja
ustanowiony okres wyczekiwania (np. od pierwszej składki ubezpieczeniowej do chwili uzyskania prawa do świadczeń; od wypisania się z klubu sport. (...)
k-board
dwustronna, podświetlana tablica reklamowa o wymiarach 219 x 162 cm, montowana na dachu kiosku handlowego. (studio Mak)
key client service
(ang. key 'klucz', client 'klient', service 'służba') zespół pracowników agencji reklamowej odpowiedzialnych za kontakt z klientami; doradcy klientów. (studio Mak)
key fact
(ang. key 'klucz', fact 'fakt') cecha marki wybrana do wyeksponowania w reklamie. (studio Mak)
Koło jakości
(ang. quality circles) - grupa pracowników różnych szczebli hierarchicznych, których celem jest analizowanie procesów produkcyjnych ze względu na kryterium jakości; (...)
kolumna
skład uformowany według określonego formatu, odpowiadający stronicy druku. (studio Mak)
Komunikat prasowy
to oficjalna wiadomość, informacja podana do powszechnej wiadomości przez organizację do opinii publicznej często przy pomocy środków masowego przekazu lub (...)
Konferencja prasowa
zorganizowane spotkanie z udziałem dziennikarzy, podczas którego bezpośrednio zainteresowana osoba lub przedstawiciel (rzecznik prasowy) instytucji składa przygotowane wcześniej oświadczenie dotyczące (...)
konflikt
niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów, spór, zatarg. To także walka ludzi reprezentujących odmienne wartości (moralne, ideologiczne, religijne), walka o władzę bądź (...)
konsultant
specjalista, rzeczoznawca, do którego można zwrócić się w celu uzyskania porady w zakresie jego specjalności; doradca. (Piar)
korekta
poprawianie błędów w tekście przygotowywanym do druku, np. na próbnych odbitkach, dokonywane za pomocą specjalnych, umownych znaków. (studio Mak)

Dodaj własne

Gorące informacje

Praca.Wirtualnemedia.pl

Zamów newsletter
SPRAWDŻ, CO ZYSKUJESZ